تفاصيل الفنان

عنوان: Saint Thaddæus or Saint Jude

فنان:

تاريخ:

متوسط: Gouache

Copyright: Public Domain

Location: