تفاصيل الفنان

عنوان: “Philip, he that hath seen me hath seen the Father”

فنان:

تاريخ:

متوسط: Gouache

Copyright: Public Domain

Location: