تفاصيل الفنان

عنوان: “Get thee behind me, Satan!”

فنان:

تاريخ:

متوسط: Gouache

Copyright: Public Domain

Location: